Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (ON)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
II piętro, pok. nr 3.20
tel. 61 8109-503

 

Wykaz pracowników:

  

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
 1. Prowadzenie na wniosek Burmistrza zwykłych postępowań sprawdzających:
  1. wypełnianie ankiety;
  2. sprawdzanie i badanie zgodności dokumentacji;
  3. występowanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o sprawdzenie.
 2. Opracowanie planów i instrukcji dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 3. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad fizyczną ochroną obiektu.
 4. Sprawowanie nadzoru nad pracą kancelarii dokumentów niejawnych:
  1. sprawdzanie wykonania zabezpieczeń pomieszczeń;
  2. wykonanie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń.
 5. Prowadzenie szkoleń i kontrola wykonania zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 6. Wymiana informacji z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa.

 

Formularze wniosków:

 • n.d.