Koordynator ds. Obsługi Mediów

Koordynator ds. Obsługi Mediów

Koordynator ds. Obsługi Mediów (AS)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
tel. 61 8109-553
I piętro (stara część budynku), pok. nr 123

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:

Do zadań Koordynatora ds. Obsługi Mediów należy w szczególności:
  1. Przygotowywanie informacji dotyczących Gminy i Urzędu dla prasy i innych mediów dotyczących Gminy i Urzędu, udzielanie pisemnych i ustnych odpowiedzi oraz wyjaśnień na zapytania przedstawicieli prasy i innych mediów.
  2. Współpraca z kierownikami Referatów i pracownikami merytorycznymi Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie uzyskiwania i przygotowywania informacji z obszaru ich działalności.
  3. Współpraca z Referatem Promocji i Kultury w zakresie prowadzenia i aktualizowania oficjalnej strony gminnej w Internecie.
  4. Uczestnictwo w istotnych wydarzeniach na terenie Gminy.
  5. Koordynacja kontaktów pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych z prasą i innymi mediami.
  6. Organizacja i przeprowadzanie konferencji prasowych.
  7. Redagowanie Informatora Mosińskiego (bieżące informacje z działania Rady, Urzędu, Burmistrza, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy).
  8. Kierowanie procesem wydawniczym oraz dystrybucją Informatora Mosińskiego.

 

Formularze wniosków:

  • n.d.