Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych (BZP)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (stara część budynku), pok. 112 i 113
tel. 618-109-538; 611-018-233, 611-018-234
bzp@mosina.pl

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:

  1. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
    zamówień publicznych.
  2. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.
  3. Opracowanie planu postępowań na dany rok.
  4. Prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych, w tym sprawozdania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
  5. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, do zamówień do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  6. Przygotowywanie spraw związanych z postępowaniami odwoławczymi/skargowymi w tym reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Okręgowym w Warszawie.
  7. Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

 

Formularze wniosków: