Jesteś tutaj:   

Wpłaty

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat prosimy wpłacać na konto:

Urzędu Miejskiego w Mosinie

62-050 Mosina; pl. 20 Października 1

Nr rachunku 26 9048 0007 0000 0215 2000 0002


Wpłat można dokonywać również w Punkcie Kasowym Gospodarczego Banku Spółdzielczego, znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie (gotówką, bądź przelewem z w/w banku).

UWAGA! Wpłaty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych prosimy dokonywać na konta indywidualne.