Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Karta usługi    pdf

DROGI GMINNE    
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR LXXXV/709/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

DROGI WEWNĘTRZNE    
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 176/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Gminy Mosina z 22 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, tj.: tereny stanowiące drogi wewnętrzne - na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną - na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji oraz wysokości stawek opłat.

DROGI POWIATOWE    
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/181/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.