Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM DROGI

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi - drogi gminne


     
Wniosek o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi - drogi powiatowe