Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcie związku małżeńskiego za granicą

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą