Odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne z aktów stanu cywilnego

ODPISY SKRÓCONE, ZUPEŁNE I WIELOJĘZYCZNE Z AKTÓW STANU CYWILNEGO

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o odpis z aktu stanu cywilnego


     
Pełnomocnictwo