Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Schemat kontroli     pdf