Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym

SZKODY SPOWODOWANE SUSZĄ W ROKU 2023

W celu uzyskania odszkodowania za szkody spowodowane przez suszę w roku 2023 należy złożyć wniosek przez aplikację suszową na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Problemy z działaniem aplikacji należy zgłaszać na adres e-mail: susza@coi.gov.pl .

Rolnik obowiązkowo musi złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ” do dnia 15 października. Protokół generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą publicznej aplikacji. Podpisanie i wysłanie wniosku możliwe będzie, zgodnie z informacją zawartą na stronie MRiRW po 20 września br.

Ponadto rolnicy mogą wystąpić do gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisję powołaną zarządzeniem
Wojewody Wielkopolskiego.

Jak zgłosić szacowanie strat spowodowanych suszą przez komisję gminną?

Rolnik winien wypełnić wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy – formularz do pobrania poniżej. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie 2023. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mosinie w budynku przy pl. 20 Października 1.

Komisja gminna nie sporządza protokołu z szacowania strat, tylko raport (protokół generowany jest wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji).

Komisja gminna szacuje tylko uprawy pozostające na polach!

Uwaga! Szacowanie strat jedynie przez komisję gminną nie będzie podstawą do uzyskania odszkodowania!

Wniosek o oszacowanie szkód suszowych 2023 – gospodarstwa z siedzibą w gm. Mosina (podstawowy)

Wniosek o oszacowanie szkód suszowych 2023 – gospodarstwa z siedzibą poza gm. Mosina (uproszczony)