Zaświadczenia

WNIOSKI i ZAŚWIADCZENIA - pliki do pobrania

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU

  pdf
     


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

  pdf
     

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW

  pdf
     


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PODLEGANIU UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU ROLNIKÓW

  pdf
     


WNIOSEK O ULGĘ W PODATKU ROLNYM

  pdf
     


PROTOKÓŁ O STANIE MAJĄTKOWYM załącznik do wniosku o ulgę w podatku rolnym

  pdf