Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji