Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego

     
Karta usługi - ustalenie warunków zabudowy    pdf
     
Karta usługi - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 pdf
     
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy albo lokalizacji inwestycji celu publicznego
     
Wniosek o zmianę warunków zabudowy