Informacja (zaświadczenie) o ujęciu w rejestrze decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub rejestrze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o ujęciu w rejestrze decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub rejestrze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego