Informacja (zaświadczenie) o ujęciu w gminnej ewidencji zabytków

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o ujęciu w gminnej ewidencji zabytków