Informacja (zaświadczenie) o przeznaczeniu działki w MPZP

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia)
o przeznaczeniu działki w MPZP