Informacja o kierunku zagospodarowania przestrzennego działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o kierunku zagospodarowania przestrzennego działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy