Dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW NAUKI ZAWODU MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
     
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
     
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
     
Oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów
     
Oświadczenie o braku naruszeń ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
     
Oświadczenie o formie prawnej beneficjenta
     
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  
     
Formularz de minimis dla rolników
     
Formularz de minimis dla pracodawców
     
Formularz de minimis dla pozostałych
     
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego