Zgłoszenie głosowania przez pełnomocnika

ZGŁOSZENIE GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  
     
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa