Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 Karta usługi  
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wraz z upoważnieniem do odbioru