Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 Karta usługi  
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


     
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania