Kodeks wyborczy


Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 Karta usługi  
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


     
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowaniaDopisanie do spisu wyborców

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

     
 Dopisanie do spisu wyborców - karta
 
     
Dopisanie do spisu wyborców - wniosek


     

Wpis do rejestru wyborców

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

     
Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców


     
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców