Wykup nieruchomości na rzecz gminy na wniosek strony

WYKUP NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY NA WNIOSEK STRONY

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o wykup nieruchomości