Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Karta usługi    pdf
     
Zgłoszenie pobytu stałego  
     
Zgłoszenie pobytu czasowego  
     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia z RM i RDO
     
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  
     
Pełnomocnictwo