Udostępnianie danych osobowych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL
 
     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych
     
Pełnomocnictwo