Nadanie numeru pesel na podstawie odrębnych przepisów

NADANIE NUMERU PESEL NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o nadanie numeru PESEL  
     
Pełnomocnictwo