Ewidencja ludności

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydawane po 7 listopada 2021 r. zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dokument taki możesz otrzymać, jeżeli masz ukończone 12 lat.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wydrukuj obustronnie na kartce A4) lub pobierz formularz dostępny w budynku urzędu.

Zabierz ze sobą:
 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,
 • ważny dowód osobisty a w przypadku jego braku, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają).

Organ gminy może potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

Aktualnie obowiązujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1865);

Więcej informacji na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl w zakładce Dokumenty i dane osobowe: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#dokumenty-i-dane-osobowe

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 270 z późn. zm.);

Więcej informacji na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl w zakładce Meldunek: https://obywatel.gov.pl/meldunekNadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

NADANIE NUMERU PESEL W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Wniosek o nadanie numeru PESEL
(w języku polskim Flaga Polski i ukraińskim Flaga Ukrainy)

Заява про присвоєння номера PESEL
у зв'язку з конфліктом в Україні
 
     
Wniosek o nadanie numeru PESEL
(w języku polskim Flaga Polski i rosyjskim Flaga rosyjska)

Заявление о присвоении номера PESEL
в связи с конфликтом в Украине
 
     
Klauzula informacyjna RODO (PL) Flaga Polski  
     
Інформаційна клаузула GDPR (UKR) Flaga Ukrainy  
     

Nadanie numeru pesel na podstawie odrębnych przepisów

NADANIE NUMERU PESEL NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o nadanie numeru PESEL  
     
Pełnomocnictwo  

Udostępnianie danych osobowych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL  
     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych
     
Pełnomocnictwo  

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru dowodów osobistych

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
ORAZ REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia z RM i RDO
     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o braku/ilości osób zameldowanych pod wskazanym adresem
     
Pełnomocnictwo  

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

Karta usługi   pdf
     
Zgłoszenie pobytu stałego - wniosek  
     
Zgłoszenie pobytu czasowego - wniosek  
     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia z RM i RDO
     
Pełnomocnictwo  

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o wymeldowanie w trybie administarcyjnym
     
Pełnomocnictwo  

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO ORAZ ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Karta usługi   pdf
     
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego  
     
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  
     
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP  
     
Pełnomocnictwo  

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Karta usługi   pdf
     
Zgłoszenie pobytu stałego  
     
Zgłoszenie pobytu czasowego  
     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia z RM i RDO
     
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  
     
Pełnomocnictwo  

Wydanie, wymiana, utrata i unieważnienie dowodu osobistego

WYDANIE, WYMIANA, UTRATA I UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o wydanie dowodu osobistego  
     
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  
     
 Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych  
 
Przydatne linki:   Wymagany
   
 
   ---

Polecamy sprawdzenie całego zakresu usług
dostępnych przez Internet na stronie:

www.obywatel.gov.pl