Ewidencja ludności

Informacje i formularze z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych dostępne są również na stronie internetowej:
 www.obywatel.gov.pl w zakładkach „dokumenty i dane osobowe” oraz „meldunek”.

 

Przyjmowanie wniosków i odbiory dowodów osobistych załatwiane są:

- w poniedziałki od godz. 8:00 do 15:45,

- od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 14:45Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

NADANIE NUMERU PESEL W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Wniosek o nadanie numeru PESEL
(w języku polskim Flaga Polski i ukraińskim Flaga Ukrainy)

Заява про присвоєння номера PESEL
у зв'язку з конфліктом в Україні
 
     
Wniosek o nadanie numeru PESEL
(w języku polskim Flaga Polski i rosyjskim Flaga rosyjska)

Заявление о присвоении номера PESEL
в связи с конфликтом в Украине
 
     
Klauzula informacyjna RODO (PL) Flaga Polski  
     
Інформаційна клаузула GDPR (UKR) Flaga Ukrainy  
     

Nadanie numeru pesel na podstawie odrębnych przepisów

NADANIE NUMERU PESEL NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o nadanie numeru PESEL  
     
Pełnomocnictwo  

Udostępnianie danych osobowych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL  
     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych
     
Pełnomocnictwo  

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru dowodów osobistych

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
ORAZ REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia z RM i RDO
     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o braku/ilości osób zameldowanych pod wskazanym adresem
     
Pełnomocnictwo  

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

Karta usługi    pdf
     
Zgłoszenie pobytu stałego - wniosek  
     
Zgłoszenie pobytu czasowego - wniosek  
     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia z RM i RDO
     
Pełnomocnictwo  

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o wymeldowanie w trybie administarcyjnym
     
Pełnomocnictwo  

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO ORAZ ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Karta usługi    pdf
     
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego  
     
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  
     
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP  
     
Pełnomocnictwo  

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Karta usługi    pdf
     
Zgłoszenie pobytu stałego  
     
Zgłoszenie pobytu czasowego  
     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia z RM i RDO
     
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  
     
Pełnomocnictwo  

Wydanie, wymiana, utrata i unieważnienie dowodu osobistego

WYDANIE, WYMIANA, UTRATA I UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO

Informacje i formularze z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych dostępne są również na stronie internetowej:  

www.obywatel.gov.pl w zakładkach „dokumenty i dane osobowe” oraz „meldunek”.

 

Przyjmowanie wniosków i odbiory dowodów osobistych załatwiane są:

- w poniedziałki od godz. 8:00 do 15:45,

- od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 14:45

Karta usługi    pdf
     
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  
     
 Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych  
 
Przydatne linki:   Wymagany
 
   ---

Polecamy sprawdzenie całego zakresu usług
dostępnych przez Internet na stronie:

www.obywatel.gov.pl