Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI

Karta usługi    pdf
     
Załącznik nr 1 - Formularz wniosku
     
Załącznik nr 2 - Opis obiektu
     
Załącznik nr 3 - Zgłoszenie zmiany wpisu
     
Załącznik nr 4 -Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług lub o zmianie rodzaju obiektu
     
Załącznik nr 5 - Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia