Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych


Informujemy, że na podstawie zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 grudnia 2014 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, uruchomiono
Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP.

 

Punkt zlokalizowany jest w holu Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Biurze Obsługi Interesanta (pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina, wejście od ul. Poznańskiej).


Punkt obsługuje interesantów w godzinach pracy Urzędu:

 • Poniedziałek 800 - 1600
 • Wtorek 700 - 1500
 • Środa 700 - 1500
 • Czwartek 700 - 1500
 • Piątek 700 - 1500
tel.: 61 8109-505, 61 8109-506
email: boi@mosina.pl


W Punkcie można:

 • potwierdzić Profil Zaufany,
 • przedłużyć ważność Profilu Zaufanego,
 • zmienić sposób autoryzacji Profilu Zaufanego,
 • unieważnić Profil Zaufany.

 O Profilu Zaufanym

Profil Zaufany ePUAP to rodzaj podpisu elektronicznego, dzięki któremu obywatel może załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną. System identyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces zastosowania Profilu odbywa się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Profil Zaufany, w przeciwieństwie do bezpiecznego podpisu elektronicznego, jest całkowicie bezpłatny i w kontaktach z administracją całkowicie zastępuje podpis odręczny. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu.

Tworzenie, potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie Profilu Zaufanego
Aby utworzyć a następnie potwierdzić Profil Zaufany, w pierwszej kolejności osoba zainteresowana musi założyć konto użytkownika na ePUAP pod adresem epuap.gov.pl
Z założonego konta należy przesyłać elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego i w terminie 14 dni zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i aktywowania Profilu Zaufanego.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku zainteresowany nie zgłosi się w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego, wniosek taki automatycznie zostanie unieważniony.

Po pozytywnej weryfikacji danych osoby, pracownik Punktu potwierdza Profil Zaufany.
Profil potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.
Przed upływem 3 letniego terminu ważności Profilu Zaufanego, użytkownik może samodzielnie dokonać jego przedłużenia, poprzez podpisanie go dotychczasowym (jeszcze ważnym) Profilem Zaufanym ePUAP. W przypadku przekroczenia tego terminu, koniecznym będzie potwierdzenie Profilu w Punkcie Potwierdzającym.
Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu i weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL,
 • identyfikator użytkownika.


Nie dokonuje się potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP w przypadku:

 • przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty albo paszport),
 • braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie dokumentu tożsamości,
 • niezgodności danych osobowych,
 • przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego.


Profil Zaufany ePUAP traci ważność w przypadku:

 • potwierdzenia Profilu Zaufanego na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
 • usunięcia konta użytkownika,
 • zmiany danych osobowych,
 • z upływem okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony,
 • w przypadku wystąpienia osoby posiadającej Profil Zaufany z pisemnym wnioskiem o jego unieważnienie.


Unieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP:
Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.

Załatwianie spraw przy użyciu Profilu Zaufanego

Aby za pomocą ePUAP i Profilu Zaufanego przesłać elektronicznie wniosek lub podanie do Urzędu, należy wykonać następujące czynności:

 1. Zalogować się w serwisie epuap.gov.pl i sprawdzić, czy sprawa którą chcemy załatwić została udostępniona przez właściwy Urząd.
 2. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, podpisać pismo za pomocą Profilu Zaufanego, potwierdzając operację kodem autoryzacyjnym otrzymanym  wiadomością SMS.
 3. Po wysłaniu pisma otrzymujemy Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia - od tego momentu nasze pismo jest obsługiwane w Urzędzie.
 4. Urząd przesyła odpowiedź w serwisie ePUAP na konto wnioskodawcy. Odbiór odpowiedzi należy potwierdzić składając podpis przy użyciu Profilu Zaufanego pod Urzędowym Poświadczeniem Doręczenia.
 5. Po podpisaniu UPD, system ePUAP automatycznie udostępni właściwą treść udzielonej przez Urząd odpowiedzi.


Jakie są korzyści z posiadania Profilu Zaufanego?

 • Profil Zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzystania z dodatkowych urządzeń.
 • Profil Zaufany jest bezpłatny.
 • Profil Zaufany pozwala zrealizować wiele spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu.
 • Profil Zaufany umożliwia składanie oświadczeń woli.
 • Profil Zaufany jest ważny przez trzy lata, od momentu jego potwierdzenia.


Zachęcamy do zakładania i korzystania z Pofilu Zaufanego ePUAP