Jesteś tutaj:   

Instrukcja obsługi

Instrukcja korzystania z BIP

Ustawa z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na administracje publiczną, w tym na nasz samorząd, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.

Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:

i można do niego zajrzeć także ze strony WWW naszego samorządu, po naciśnięciu na przycisk <BIP>.

Informacja publiczna dotycząca naszej małej ojczyzny została podzielona na kategorie główne, które z kolei zostały uszczegółowione kolejnymi poziomami menu, dostępnymi po ustawieniu kursora myszki i kliknięciu na dziale głównym.

Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym (ze względu na ogromną ilość informacji) menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu.

Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące naszego samorządu, można znaleźć w niniejszym publikatorze teleinformatycznym. Niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają zbyt dużą objętość i z tego powodu nie umieszczono ich na stronie. Z procedurą dostępu do takich informacji można się zapoznać w dziale "Rejestry, ewidencja, archiwa oraz zasady ich udostępniania".

Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania.

Chętnie poznamy Państwa opinie na temat korzystania z informacji w nim zawartych - wszelkie uwagi, czy sugestie prosimy kierować na adres Redakcji Biuletynu: admin@mosina.pl